LadenieLadenie Hokema Kalimby alebo Sansuly

08.10.2016

Základné pokyny ako ladiť Hokema Kalimbu alebo Sanulu

Ladenie Hugh Tracey Kalimb

13.07.2016

Ako naladiť Vašu Hugh Tracey Kalimbu či Karimbu.