Ladenie Hokema Kalimby alebo Sansuly


08.10.2016

Tak ako aj iné nástroje aj Kalimba či Sansula sa môže časom rozladiť a tak je treba  ju znova naladiť. Alebo prípadne ak chcete môžete zmeniť úplne nové ladenie. Kalimba aj Sansula sa ladí veľmi jednoducho.

Potrebujete k tomu ladičku (alebo aplikáciu ladičky v telefóne),  ideálne pri Hokema nástrojoch je mať ladiaci nástroj navrhnutý firmou HOKEMA a 50 g kladivko.  Ladiaci nástroj Vám zabezpečí aby ste pri ladení Kalimbu či Sansulu nepoškodili.

Pri Hokema nástrojoch - NIKDY neuvoľňujte skrutky, ktorými sú lamely pritlačené.

Princíp je taký: Čím je lamela (kovový jazýček) dlhší tým je nižší tón a čím je kratšia je vyšší.

Video č. 1 Vám znázorní ako sa pri ladení postupuje s ladiacím nástrojom.

Dá sa ladiť samozrejme aj bez Ladiaceho nástroja ale je to obtiažnejšie.

Vido č. 2 Vám znázorní alternatívne ladenie Hokema nástrojov bez použitia ladiaceho nástroja.

 

Video ukážky