Orgán dozoru


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 159
fax č.: 02/53414 996
e-mail: helena.molekova@soi.sk